Thời gian làm việc: 8.30 - 5.30 ( T2-T6) - 8.30 - 12.00 ( T7).

Liên hệ đặt hàng: 028 2200 7755 - sales@namxanh.com.vn

Nam Xanh JSC

NAM XANH SIGNATURE HANDICRAFT

NAM XANH SIGNATURE HANDICRAFT

Xem ngay
GỪNG NƯỚNG MẬT ONG

GỪNG NƯỚNG MẬT ONG

Xem ngay
HỘP NÓN LÁ NAM XANH COLLECTION

HỘP NÓN LÁ NAM XANH COLLECTION

Xem ngay
HỘP QUÀ TẶNG GIẤY

HỘP QUÀ TẶNG GIẤY

Xem ngay
PAPER BOX - SUKA

PAPER BOX - SUKA

Xem ngay
 CB01 CỘT CỜ LŨNG CÚ (HỘP 35) CB01 CỘT CỜ LŨNG CÚ (HỘP 35)
695,000₫
 CB02 NHÀ RÔNG TÂY NGUYÊN (HỘP 35) CB02 NHÀ RÔNG TÂY NGUYÊN (HỘP 35)
1,138,000₫
 CB03 CHỢ BẾN THÀNH (HỘP 35) CB03 CHỢ BẾN THÀNH (HỘP 35)
916,000₫
 CB04 THÀNH ĐẠI NỘI (HỘP 35) CB04 THÀNH ĐẠI NỘI (HỘP 35)
1,100,000₫
 CB05 CHÙA MỘT CỘT (HỘP 35) CB05 CHÙA MỘT CỘT (HỘP 35)
876,000₫
 CB06 BẢO THÁP TAM CHÚC (HỘP 32) CB06 BẢO THÁP TAM CHÚC (HỘP 32)
676,000₫
 CB07 ÔNG ĐỒ NGÀY TẾT (HỘP 32) CB07 ÔNG ĐỒ NGÀY TẾT (HỘP 32)
849,000₫
 CB08 CỘT CỜ LŨNG CÚ (HỘP 32) CB08 CỘT CỜ LŨNG CÚ (HỘP 32)
581,000₫
 CB09 BẢO THÁP TAM CHÚC (HỘP 4N) CB09 BẢO THÁP TAM CHÚC (HỘP 4N)
329,000₫
 CB10 CỘT CỜ LŨNG CÚ ( HỘP 3N) CB10 CỘT CỜ LŨNG CÚ ( HỘP 3N)
281,000₫

VỀ CHÚNG TÔI

SEE MORE
VỀ CHÚNG TÔI