HẠT ĐIỀU

 ĐIỀU TƯƠI RANG CỦI 50G - TP02249  ĐIỀU TƯƠI RANG CỦI 50G - TP02249
57,000₫
 HẠT ĐIỀU LỤA 250G (300G) - TP02026  HẠT ĐIỀU LỤA 250G (300G) - TP02026
132,000₫