Thời gian làm việc: 8.30 - 5.30 ( T2-T6) - 8.30 - 12.00 ( T7).

Liên hệ đặt hàng: 028 2200 7755 - sales@namxanh.com.vn

Liên Hệ

 • Địa chỉ chúng tôi

  B006 Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TPHCM

 • Email chúng tôi

  sales@namxanh.com.vn

 • Điện thoại

  +84 28 22114 115 - +84 28 2200 7755

 • Thời gian làm việc

  Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8.30 đến 17.30; Thứ 7 từ 8.30 đến 12.00