Thời gian làm việc: 8.30 - 5.30 ( T2-T6) - 8.30 - 12.00 ( T7).

Liên hệ đặt hàng: 028 2200 7755 - sales@namxanh.com.vn

Thông tin tài khoản

Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản vui lòng chuyển tiền thanh toán đến tài khoản của Nam Xanh theo bên dưới:

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM XANH

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - CN PHAN XICH LONG HCM

SỐ TK: 1402 3998 396 010

thông tin ck ghi rõ : chuyen tien mua hang tai cua hang namxanh