Landing Page – Nam Xanh JSC
banner-topbar
Hotline: 028.22.114.115 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Kể chuyện Trung Thu cùng Nam Xanh

Hết hàng
 HỘP QUÀ KÝ ỨC TUỔI THƠ
 HỘP QUÀ KÝ ỨC TUỔI THƠ
Sale

Nam Xanh

HỘP QUÀ KÝ ỨC TUỔI THƠ

1,258,500₫ Hết hàng

Hết hàng
 HỘP QUÀ NGŨ VỊ NGŨ SẮC
 HỘP QUÀ NGŨ VỊ NGŨ SẮC
Sale

Nam Xanh

HỘP QUÀ NGŨ VỊ NGŨ SẮC

479,800₫ Hết hàng

Hết hàng
 HỘP QUÀ PHÁ CỖ
 HỘP QUÀ PHÁ CỖ
Sale

Nam Xanh

HỘP QUÀ PHÁ CỖ

1,037,800₫ Hết hàng

Hết hàng
 HỘP QUÀ THƯỞNG TRĂNG
 HỘP QUÀ THƯỞNG TRĂNG
Sale

Nam Xanh

HỘP QUÀ THƯỞNG TRĂNG

729,900₫ Hết hàng

Hết hàng
 HỘP QUÀ VIÊN MÃN
 HỘP QUÀ VIÊN MÃN
Sale

Nam Xanh

HỘP QUÀ VIÊN MÃN

896,000₫ Hết hàng

Hết hàng
 HỘP QUÀ VIÊN MÃN 02
 HỘP QUÀ VIÊN MÃN 02
Sale

Nam Xanh

HỘP QUÀ VIÊN MÃN 02

844,100₫ Hết hàng

Giảm ngay 200K

 • Mã:NX123456 TNQR6W66JVY3-nx
 • Cho đơn hàng từ 500k

Hạn sử dụng: 01/09/2023

Giảm ngay 10%

 • Mã: A123DDFR
 • Cho đơn hàng từ 1 triệu

Hạn sử dụng: 20/11/2022

Giảm ngay 100k

 • Mã: SD45FGV
 • Giảm 100k cho đơn hàng có giá trị từ 1 triệu

Hạn sử dụng: 20/11/2022

Giảm ngay 15%

 • Mã: FD2WERT
 • Giảm 15% cho đơn hàng có giá trị từ 1 triệu

Hạn sử dụng: 20/11/2022

Mã:NX123456
TNQR6W66JVY3-nx
Hạn sử dụng
01/09/2023
 • Giảm 200k cho đơn hàng có giá trị từ 500k
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
Mã:
A123DDFR
Hạn sử dụng
20/11/2022
 • Giảm 10% cho đơn hàng có giá trị từ 500k
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
Mã:
SD45FGV
Hạn sử dụng
20/11/2022
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
Mã:
FD2WERT
Hạn sử dụng
20/11/2022
 • Sao chép mã và nhập mã khuyến mãi ở trang thanh toán
page.landing-page-01