Nam xanh - Đến gần bạn - Tháng 6/2017

Nằm trong chuỗi kế hoạch mang sản phẩm Nam xanh đến với khách hàng

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ khách hàng thân thiết để cải thiện hơn các sản phẩm

Cám ơn khách hàng đã đồng hành cùng Nam Xanh