Thời gian làm việc: 8.30 - 5.30 ( T2-T6) - 8.30 - 12.00 ( T7).

Liên hệ đặt hàng: 028 2200 7755 - sales@namxanh.com.vn

TRÀ Ô LONG KLT: 30G (6 TÚI) - PHIÊN BẢN QUÀ TẶNG - TP36066

SKU:8936137133866
59,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 TRÀ Ô LONG KLT: 30G (6 TÚI) - PHIÊN BẢN QUÀ TẶNG - TP36066