Thời gian mở cửa: T2-T6: 8.30 - 17.30 , T7: 8.30 - 12.00. Hotline : 0028 2200 7755 - 028 22 114 115

QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING

916,600₫

Mô tả

Một năm 12 tháng, 24 tiết khí đại diện cho 24 chu kỳ về thời tiết theo lịch Phương Đông, từ thời xưa, ông đã dựa vào lịch này để chọn ngày đẹp tháng tốt bắt đầu công việc với mong muốn suôn sẻ cả năm

A solar term is any of 24 points in traditional Asian lunisolar calendars that matches a particular astronomical event. In Asian calendars, the solar terms are used to select the best day to start a new year.

Với chủ đề tết năm 2019 gắn liền với các tiết khí, Nam Xanh mong muốn các sản phẩm của mình được đồng hành cùng khách hàng trong suốt cả một năm với nhiều niềm vui, sức khỏe may mắn.

Being inspired by the theme of solar terms, Nam Xanh JSC hopes our products will accompany customers throughout a year full of joy, good health and good luck   .

Thời gian dự kiến có hàng : 01/01/2019

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN NAM XANH

Sản phẩm liên quan

 QUÀ ĐÔNG CHÍ/ MID-WINTER  QUÀ ĐÔNG CHÍ/ MID-WINTER
564,500₫
 QUÀ HẠ CHÍ/ MID-SUMMER  QUÀ HẠ CHÍ/ MID-SUMMER
872,100₫
 QUÀ LẬP ĐÔNG/ NEW-WINTER  QUÀ LẬP ĐÔNG/ NEW-WINTER
575,000₫
 QUÀ LẬP HẠ/ NEW-SUMMER  QUÀ LẬP HẠ/ NEW-SUMMER
883,300₫
 QUÀ LẬP THU/ NEW-AUTUMN  QUÀ LẬP THU/ NEW-AUTUMN
831,900₫
 QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING
 QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING
 QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING
 QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING
 QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING
 QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING
 QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING
 QUÀ THANH MINH/ MID-SPRING