Thời gian mở cửa: T2-T6: 8.30 - 17.30 , T7: 8.30 - 12.00.

Hotline : 028 2200 7755 - 028 22 114 115

QUÀ LẬP HẠ

883,300₫

Mô tả

Một năm 12 tháng, 24 tiết khí đại diện cho 24 chu kỳ về thời tiết theo lịch Phương Đông, từ thời xưa, ông đã dựa vào lịch này để chọn ngày đẹp tháng tốt bắt đầu công việc với mong muốn suôn sẻ cả năm

A solar term is any of 24 points in traditional Asian lunisolar calendars that matches a particular astronomical event. In Asian calendars, the solar terms are used to select the best day to start a new year.

Với chủ đề tết năm 2019 gắn liền với các tiết khí, Nam Xanh mong muốn các sản phẩm của mình được đồng hành cùng khách hàng trong suốt cả một năm với nhiều niềm vui, sức khỏe may mắn.

Being inspired by the theme of solar terms, Nam Xanh JSC hopes our products will accompany customers throughout a year full of joy, good health and good luck   .

Thời gian dự kiến có hàng : 01/01/2019

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN NAM XANH


Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 QUÀ ĐÔNG CHÍ  QUÀ ĐÔNG CHÍ
564,500₫
 QUÀ HẠ CHÍ  QUÀ HẠ CHÍ
872,100₫

QUÀ HẠ CHÍ

872,100₫

 QUÀ LẬP ĐÔNG  QUÀ LẬP ĐÔNG
575,000₫
 QUÀ LẬP THU  QUÀ LẬP THU
831,900₫

QUÀ LẬP THU

831,900₫

 QUÀ LẬP XUÂN  QUÀ LẬP XUÂN
973,300₫
 QUÀ LẬP HẠ
 QUÀ LẬP HẠ
 QUÀ LẬP HẠ
 QUÀ LẬP HẠ
 QUÀ LẬP HẠ
 QUÀ LẬP HẠ
 QUÀ LẬP HẠ
 QUÀ LẬP HẠ