Hạt Sen

 TP27001|Hạt sen tươi sấy 230g (280g)  TP27001|Hạt sen tươi sấy 230g (280g)
254,100₫
 TP27002|Hạt sen sấy 80g (100g)  TP27002|Hạt sen sấy 80g (100g)
95,700₫
Hết hàng
 TP27022|Sen Sấy Lá Tía Tô Túi Vải 180g  TP27022|Sen Sấy Lá Tía Tô Túi Vải 180g
174,900₫
Hết hàng
 TP27078|Sen Sấy Lá Tía Tô - 300g  TP27078|Sen Sấy Lá Tía Tô - 300g
330,000₫
Hết hàng
 TP27124|Hộp Hạt sen sấy gấc mật ong 65g (100g)  TP27124|Hộp Hạt sen sấy gấc mật ong 65g (100g)
88,000₫