VỊ GỪNG

 TP32001 MỨT GỪNG 60G (80G)  TP32001 MỨT GỪNG 60G (80G)
35,000₫